Шапка с козирка

  • Шапка с козирка

    Шапка с козирка

    Полимерните капачки осигуряват херметично затваряне на пластмасови контейнери и могат да се отварят и затварят многократно.Ние произвеждаме пластмасови капачки чрез леене под налягане или пресоване.Затварянията се класифицират въз основа на покритието на врата.